Cung cấp trứng gia cầm sạch tại Tân Phú

Cung cấp trứng gia cầm sạch tại Tân Phú

Liên hệ: 0964 331 125

Trứng ngỗng

Về giá trị dinh dưỡng, trứng ngỗng có 13,5% chất protein, 13,2% lipid, 0,33mg% vitamin A, 0,10mg% vitamin B1, 0,30mg% vitamin B2, 0,1mg% vitamin PP… So với trứng gà, trứng ngỗng có tỷ lệ protein thấp hơn (tỷ lệ protein trong trứng gà toàn phần là 14,8%) nhưng lại có lượng lipid cao hơn (tỷ lệ lipid trong trứng gà là 11,6%).

Hàm lượng vitamin A trong trứng ngỗng chỉ bằng một nửa so với trứng gà (0,33mg% so với 0,70mg% trong trứng gà). Trứng ngỗng cũng có nhiều cholesterol và giầu lipid.

Dinh dưỡng - Trứng gà, trứng vịt, trứng cút: Trứng nào nhiều dinh dưỡng nhất?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *